Nonviolent Communication (NVC)

Nonviolent Communication (NVC)

Fundamenty podejścia NVC w Przedszkolu i Żłobku:

•    Budujemy kontakt oparty na szacunku
•    Wzajemne zrozumienie zaczynamy się od uważnego wysłuchania.
•    Uważamy, że każde zachowanie Dziecka służy zaspokojeniu jego ważnej potrzeby. Staramy się zrozumieć tę potrzebę.
•    Stwarzamy przestrzeń dla wyboru Dziecka.
•    Akceptujemy wszystkie potrzeby i emocje, nie zgadzamy się na zachowania krzywdzące innych.
•    Wskazujemy sposoby, jak można zaspokoić swoje potrzeby szanując innych.
•    Uczymy rozmawiać o tym, co trudne.
•    Tworzymy zasady, które służą ochronie potrzeb dzieci i dorosłych.
•    Jesteśmy świadomi, że zachowanie dorosłych modeluje zachowanie Dziecka.
•    Świadomie używamy języka wzajemnego szacunku.
•    Szukamy sposobów, aby zaspokoić potrzeby dziecka, a jeśli nie potrafimy znaleźć w danym momencie właściwego sposobu – dajemy empatię niezaspokojonym potrzebom.
•    Rozbudzamy motywację wewnętrzną dzięki odwołaniu się do radości płynącej z aktywności, odkrywania i współdziałania.

Jak realizujemy założenia NVC w naszym Przedszkolu i Żłobku?

•    nazywamy emocje i potrzeby dzieci i dorosłych,
•    traktujemy emocje jako informację, słuchamy ich i staramy się zrozumieć informację jaka nam przekazują,
•    dajemy i przyjmujemy empatię,
•    stwarzamy przestrzeń na własne rozwiązania Dzieci,
•    szanujemy potrzeby każdego szukając jak najlepszych strategii na ich zaspokojenie,
•    zawieramy kontrakty, które służą ochronie naszych potrzeb,
•    doświadczamy i pozwalamy doświadczać naturalnych konsekwencji działań,
•    zatrzymujemy trudne zachowania, pomagamy powrócić Dziecku do samoregulacji,
•    zamiast “standardowego” nagradzania i karania używamy: słownego docenienia, wdzięczności, opisu, obserwacji, wyrażamy siebie, świętujemy sukcesy Dziecka, opłakujemy niepowodzenia, do każdego Dziecka podchodzimy indywidualnie,
•    oddajemy Dziecku decyzję czy potrzebuje pomocy,
•    uznajemy, że Dzieci mogą, ale nie muszą się dzielić,
•    mamy zgodę na NIE – szukamy rozwiązań, która wezmą pod uwagę NIE,
•    stosujemy komunikat „nie zgadzam się”, „stop”,
•    wykorzystujemy wartość konfliktu,
•    wychodzimy poza etykietki, odkrywając niepowtarzalne piękno każdego Dziecka.

error: Problem!

Aplikuj

Zapisz się do naszego przedszkola!