O nas

Nasze Przedszkole i Żłobek powstało z pasji stworzenia wyjątkowej, nowoczesnej  placówki. Działamy w oparciu o ponad 15 – letnie doświadczenie nieustannie rozwijając się. Priorytetem dla nas jest przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa dziecka jak i  szacunek do dziecka jako małego człowieka oraz zaspokojenie jego potrzeb.

Stawiamy na wszechstronny rozwój dziecka już od najmłodszych lat! W naszej placówce dziecko może się rozwijać i uczyć od 1,5 roku do 6-ciu lat bez powstania stresu związanego z adaptacją do nowego miejsca.

Prowadzimy obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci 6 – letnich tzw. zerówkę

Tworzymy przyjazną i pełną akceptacji atmosferę, która sprzyja pełniejszemu rozwojowi i odkrywaniu świata w poczuciu pełnego bezpieczeństwa i niczym nieskrępowanej radości. Wiemy, że najlepszą drogą ku poznaniu świata, który nas otacza jest nieustająca jego eksploracja. Niech dotknie, zobaczy, powącha. Pomagamy dzieciom odkrywać mocne strony i radzić sobie z tymi słabszymi, aby dobrze przygotować ich do rozpoczęcia edukacji szkolnej. Z naszego doświadczenia wynika, że nasi absolwenci są najlepiej przygotowani do następnego etapu edukacji.

Nasze Atuty

 

 

Przedszkole

Program nastawiony jest na wszechstronne wspomaganie rozwoju dziecka.

Rozwijanie naturalnych zdolności, talentów i predyspozycji dzieci jest naszym najważniejszym zadaniem.

Program edukacyjny realizowany w naszym przedszkolu opiera się na aktualnej podstawie programowej MENiS.

Treści programu obejmują następujące obszary:

 • edukację językową – ćwiczenia i zagadki słuchowe, opowiadania, wiersze, historyjki obrazkowe, inscenizacje, zagadki, nauka płynnego i zrozumiałego dla innych wypowiadania się na dany temat, przygotowanie do czytania i pisania
 • edukację matematyczną – systematyczne poszerzanie wiedzy o świecie, nauka logicznego myślenia, ćwiczenia pamięci, koncentracji, wykorzystywanie zmysłów w poznawaniu świata, dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie, rozumienie konieczności dbania o środowisko naturalne, edukacja matematyczna. W edukacji matematycznej opieramy się na dziecięcej matematyce prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej – gry, zabawy i ciekawe zadania kształtujące orientację przestrzenną, dziecięce kompetencje w dostrzeganiu rytmów, kształtujące umiejętność liczenia, numerowania, klasyfikowania, dodawania i odejmowania, a także mierzenia płynów i ważenie
 • edukację przyrodniczą –  jej celem jest zbliżenie dziecka do przyrody, ukształtowanie właściwego, opiekuńczego stosunku do roślin i zwierząt, doprowadzenie do zrozumienia stanowiska i roli człowieka w przyrodzie. Jednym słowem, kształtowanie postaw proekologicznych  oraz szacunku dla otaczającego nas świata .
 • edukację społeczną budowanie systemu wartości, kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie, pogadanki tłumaczące dzieciom otaczający je świat, zaszczepiające w nich patriotyzm, ukazujące tradycje, święta i kulturę różnych krajów.
 • edukację artystyczną słuchanie różnorodnej muzyki, śpiewanie piosenek, uczestniczenie w zabawach rytmicznych, wyrażanie siebie poprzez śpiew, taniec, rytm, wyrażanie własnej wrażliwości estetycznej poprzez wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami
 • edukację ruchową i zdrowotną gry i zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne kształtujące sprawność fizyczną i koordynację całego ciała, poprawne posługiwanie się nazwami części ciała, podejmowanie sportowej rywalizacji, poznawanie zasad dbałości i zdrowie oraz przestrzeganie ich, umiejętne określanie własnego samopoczucia, rozumienie problemów ludzi niepełnosprawnych fizycznie.

Pracujemy metodą projektową. Wcześniej przygotowany projekt edukacyjny realizujemy z dziećmi przez cały rok szkolny. Projekt edukacyjny w naszej placówce zawsze składa się z projektu badawczego jak również z projektu działania lokalnego.

Zobacz Plan Pracy tutaj.

Przedszkole i Żłobek Pod Dębami tworzy kadra odpowiednio wykwalifikowanych pedagogicznie nauczycieli, specjalistów oraz instruktorów, którzy zapewniają ciepłą i profesjonalną opiekę, tak aby dzieci czuły się bezpiecznie i komfortowo.

 

Wspólną cechą wszystkich naszych nauczycieli jest szacunek dla indywidualności każdego dziecka, kreatywność oraz zaangażowanie w kontakt z dziećmi oraz ich rodzicami.

Z entuzjazmem wdrażają nowe metody pracy gwarantując wychowanie i nauczanie na najwyższym poziomie.
Dbamy o rozwój zawodowy naszej kadry pedagogicznej. Zapewniamy wsparcie naszym nauczycielom poprzez dodatkowe formy doskonalenia, kursy, warsztaty, szkolenia zarówno na terenie swojej placówki jak również prowadzonych w instytucjach zewnętrznych.

Opieka specjalistów
Zapewniamy opiekę diagnostyczną logopedy i psychologa, jak również możliwość skorzystania z indywidualnych spotkań z tymi specjalistami.

Psycholog
systematycznie współpracuje z kadrą pedagogiczną. Na podstawie obserwacji doradza wychowawcom i wspiera ich pracę. Prowadzi indywidualne zajęcia terapeutyczne oraz warsztaty dla dzieci wspierające integrację, umiejętność dobrej komunikacji i radzenia sobie z emocjami. Współpracuje z rodzicami – prowadzi indywidualne konsultacje oraz warsztaty psychologiczne dla rodziców – cykl warsztatów rozpoczęty. Jest specjalistą o dużym doświadczeniu w pracy z dziećmi i ich rodzicami w zakresie psychoterapii, seksuologii i psychologii rozwojowej.

Logopeda
realizuje program profilaktyki i terapii logopedycznej. Głównym celem tych zajęć jest profilaktyka wad wymowy i zaburzeń mowy, a także wspomaganie rozwoju kompetencji językowych, które decydować będą o powodzeniu i sukcesach dziecka w edukacji szkolnej.

Dbamy o zdrową dietę.

Posiadamy własne zaplecze gastronomiczne, wszystkie posiłki przygotowywane są w naszej własnej kuchni, w zależności od specyfiki pory roku (brana jest pod uwagę dostępność świeżych owoców i warzyw) lub okolicznościowych świąt.

Posiłki w naszym przedszkolu przygotowywane są tak, aby dostarczały dzieciom niezbędnych składników pokarmowych dla ich prawidłowego rozwoju i  ogólnego, dobrego samopoczucia. Nie są limitowane.  Przykładamy szczególną wagę do tego, by dzieci poznawały różnorodne smaki, barwy i formy potraw, dlatego  zachęcamy (nie zmuszamy) do spróbowania wszystkich możliwych dań.

Menu dla alergików:  Dzieci wymagające indywidualnych diet, mają zapewnione wyżywienie po ustaleniu z rodzicami i wyeliminowaniu produktów uczulających.

Utrwalamy dobre nawyki:  Wspólne spożywanie posiłków jest wspaniałą okazją do nauki prawidłowego posługiwania się widelcem, nożem i łyżką (odpowiednio do swojej grupy wiekowej) jak również poznania zasad dobrego zachowania się przy stole.

Kuchcikowo:  w naszym przedszkolu organizujemy zajęcia kulinarne. Podczas tych zajęć dzieci przygotowują samodzielnie proste potrawy, które spożywają w czasie wspólnego posiłku i dzielą się nimi z innymi dziećmi.

Jadłospis został opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia

Zapewniamy 4 posiłki dziennie:
1. śniadanie: 8.45 – 9.30
2. przekąska: 10.15-10.40
3. obiad dwudaniowy: 11.45 – 12.30
4. podwieczorek: 14.30 – 15.15

Zobacz jadłospis tutaj.

Czesne w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 800 zł. W ramach czesnego zapewniamy:

 • całodzienną opiekę pedagogiczną (w godzinach: 7.00 – 18.00),
 • pełne wyżywienie
 • zajęcia dydaktyczne mające na celu realizację podstawy programowej MEN 5 dni w tygodniu
 • zajęcia wyrównujące w zależności od potrzeb dziecka,
 • pomoce i materiały edukacyjne,
 • j. angielski 5 x w tygodniu,
 • zajęcia rytmiczno-muzyczne 2 x w tygodniu,
 • gimnastykę ogólnorozwojową z elementami korektywy 1-2 x w tygodniu (prowadzoną przez wychowawcę grupy),
 • zajęcia tematyczne/innowacyjne – w ramach zajęć dydaktycznych,
 • religię dla chętnych,
 • codzienne zabawy na świeżym powietrzu,
 • liczne atrakcje w przedszkolu (bal karnawałowy, Dzień Dziecka, teatrzyki, koncerty muzyczne dla dzieci, spotkania z ciekawymi osobami, różnego rodzaju warsztaty dla dzieci, prezenty mikołajkowe),
 • lekcje w terenie (w aptece, na poczcie, u fryzjera),
 • 4 nielimitowane posiłki przygotowywane w naszej kuchni: śniadanie, przekąska, obiad dwudaniowy i podwieczorek
 • opiekę diagnostyczną Psychologa  dla dzieci, warsztaty edukacyjne oraz konsultacje dla Rodziców z Psychologiem,
 • opiekę diagnostyczną Logopedy,

Dodatkowo płatne są

 • zajęcia ponadprogramowe popołudniowe
 • wyjazdy poza przedszkole: teatr, muzeum, zoo etc.
 • podręczniki,
 • ubezpieczenie płatne jednorazowo we wrześniu za cały rok

Opłata wpisowa wynosi 500zł,

Zniżki: 

 • Dziecko, które skończy 2,5 roku czesne zmniejsza się do 800 zł miesięcznie
 • W przypadku zapisania drugiego i kolejnego dziecka do Przedszkola/Żłobka Pod Dębami Rodzicom/Opiekunom przysługuje zniżka czesnego w wysokości 100 zł na drugie i kolejne dziecko
 • W przypadku zapisania drugiego dziecka i kolejnych  dzieci do Przedszkola/ Żłobka Pod Dębami Rodzice/Opiekunowie są zwolnieni z uiszczenia opłaty wpisowego

Zajęcia dodatkowe

Sprawdź, program zajęć dodatkowych
przygotowany specjalnie dla Twojego dziecka!

Żłobek

Do grupy żłobkowej zapraszamy dzieci, od 1,5 roku

Mając już doświadczenie w edukacji przedszkolnej i na zapytania Naszych Rodziców, co z młodszymi dziećmi, postanowiliśmy otworzyć grupę żłobkową (wrzesień 2013).

Naszym głównym celem jest zapewnienie najmłodszym dzieciom bezpieczeństwa oraz domowego ciepła. Mając zapewnione poczucie bezpieczeństwa  maluch ma możliwość prawidłowego rozwoju na wielu płaszczyznach.

Proponowany przez nas autorski program obejmuje edukację językową, poznawczą, społeczną, artystyczną oraz ruchowo – zdrowotną.

Tak aby każdy maluch poznał swoje możliwości, nauczył się postaw społecznych, życia w grupie, dawał sobie radę w różnych sytuacjach problemowych i stopniowo osiągał coraz wyższy stopień samodzielności zarówno w samoobsłudze jak i toku myślenia.

Aby zobaczyć plan pracy na dany miesiąc kliknij tutaj.

Przedszkole i Żłobek Pod Dębami tworzy zespół odpowiednio wykwalifikowanych pedagogicznie nauczycieli, specjalistów oraz instruktorów, którzy zapewniają ciepłą i profesjonalną opiekę, tak aby dzieci czuły się bezpiecznie i komfortowo.

Wspólną cechą wszystkich naszych nauczycieli jest szacunek dla indywidualności każdego dziecka, kreatywność oraz zaangażowanie w kontakt z dziećmi oraz ich rodzicami.

Z entuzjazmem wdrażają nowe metody pracy gwarantując wychowanie i nauczanie na najwyższym poziomie.
Dbamy o rozwój zawodowy naszej kadry pedagogicznej. Zapewniamy wsparcie naszym nauczycielom poprzez dodatkowe formy doskonalenia, kursy, warsztaty, szkolenia zarówno na terenie swojej placówki jak również prowadzonych w instytucjach zewnętrznych.

Opieka specjalistów
Zapewniamy opiekę diagnostyczną logopedy i psychologa, jak również możliwość skorzystania z indywidualnych spotkań z tymi specjalistami.

Psycholog
systematycznie współpracuje z kadrą pedagogiczną. Na podstawie obserwacji doradza wychowawcom i wspiera ich pracę. Prowadzi indywidualne zajęcia terapeutyczne oraz warsztaty dla dzieci wspierające integrację, umiejętność dobrej komunikacji i radzenia sobie z emocjami. Współpracuje z rodzicami – prowadzi indywidualne konsultacje oraz warsztaty psychologiczne dla rodziców – cykl warsztatów rozpoczęty. Jest specjalistą o dużym doświadczeniu w pracy z dziećmi i ich rodzicami w zakresie psychoterapii, seksuologii i psychologii rozwojowej.

Logopeda
realizuje program profilaktyki i terapii logopedycznej. Głównym celem tych zajęć jest profilaktyka wad wymowy i zaburzeń mowy, a także wspomaganie rozwoju kompetencji językowych, które decydować będą o powodzeniu i sukcesach dziecka w edukacji szkolnej.

Dbamy o prawidłowy rozwój maluchów, dostarczając im wszystkich
niezbędnych wartości odżywczych.

Jesteśmy w posiadaniu swojego zaplecza gastronomicznego, wszystkie posiłki przygotowywane są w naszej własnej kuchni, w zależności od specyfiki pory roku (brana jest pod baczną uwagę dostępność orzeźwiających owoców i warzyw) bądź okolicznościowych świąt. Posiłki w naszym przedszkolu przygotowywane są tak, aby dostarczały maleństwom niezastąpionych składników pokarmowych dla ich poprawnego dojrzewania i  ogólnego, dobrego humoru. Nie są limitowane.

Przykładamy szczególną wagę do tego, by dzieci poznawały różne smaki, barwy i formy potraw, toteż  zachęcamy (nie zmuszamy) do spróbowania wszystkich potencjalnych dań. Menu dla alergików:  Dzieci wymagające indywidualnych diet mają zapewnione wyżywienie po porozumieniu z rodzicami i wykluczeniu produktów uczulających. Utrwalamy dobre nawyki:

Wspólne spożywanie posiłków jest wspaniałą okazją do nauki właściwego posługiwania się widelcem, nożem i łyżką (odpowiednio do swojej grupy wiekowej) jak również poznania zasad dobrego zachowania się przy stole.

Kuchcikowo:  w naszym żłobku organizujemy zajęcia kulinarne. W trakcie tych zajęć dzieci przyszykują samodzielnie proste potrawy, które spożywają w czasie wspólnego posiłku i dzielą się nimi z innymi dziećmi. Jadłospis został opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Zapewniamy 4 posiłki dziennie:
1. śniadanie: 8.45 – 9.30
2. przekąska: 10.15-10.40
3. obiad dwudaniowy: 11.45 – 12.30
4. podwieczorek: 14.30 – 15.15

Zobacz jadłospis tutaj.

 

Miesięczne czesne w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 1100 zł.; w ramach którego zapewniamy:

 • całodzienną opiekę pedagogiczną (w godzinach: 7.00 – 18.00),
 • pełne wyżywienie
 • realizację autorskiego programu edukacyjnego 5 dni w tygodniu  w ramach zajęć dydaktycznych, który obejmuje:

– zabawy edukacyjno-wychowawcze (uczymy się grzecznych zachowań i zwrotów, pożegnanie z pieluchą, jedzenie łyżeczką, picie z kubeczka, higiena osobista, m.in.: savoire vivre),

– zabawy muzyczno ? ruchowe (m.in.: tańczymy, śpiewamy i uczymy się przy tym tekstów piosenek i wierszyków),

– zabawy plastyczno-techniczne (malujemy, kleimy, lepimy, rysujemy i tworzymy),

– kuchcikowo (pichcimy, mieszamy, przelewamy, gnieciemy, przy tym poznajemy smaki, konsystencje, zapachy),

 • zajęcia wyrównujące w zależności od potrzeb dziecka,
 •  pomoce i materiały edukacyjne,
 • zajęcia rytmiczno – muzyczne 2x w tygodniu,
 • język angielski – 5x w tygodniu
 • zajęcia tematyczne/innowacyjne,
 • gimnastykę (Małego Smyka),
 • opiekę diagnostyczną Psychologa  dla dzieci, warsztaty edukacyjne oraz konsultacje dla Rodziców z Psychologiem,
 • opiekę diagnostyczną Logopedy,
 • codzienne zabawy na świeżym powietrzu
 • imprezy okolicznościowe ( bal karnawałowy, Dzień Dziecka, teatrzyki, koncerty muzyczne dla dzieci, spotkania z ciekawymi osobami, różnego rodzaju warsztaty dla dzieci, prezenty mikołajkowe)

Opłata wpisowa wynosi 500zł,

Zniżki: 

 • Dziecko, które skończy 2,5 roku czesne zmniejsza się do 800 zł miesięcznie
 • W przypadku zapisania drugiego i kolejnego dziecka do Przedszkola/Żłobka Pod Dębami Rodzicom/Opiekunom przysługuje zniżka czesnego w wysokości 100 zł na drugie i kolejne dziecko,
 • W przypadku zapisania drugiego dziecka i kolejnych  dzieci do Przedszkola/ Żłobka Pod Dębami Rodzice/Opiekunowie są zwolnieni z uiszczenia opłaty wpisowego

Dodatkowo płatne:

 • Ubezpieczenie
 • Opieka  po godz. 18.00

Naszym atutem jest dalsza kontynuacja edukacji dziecka w  Przedszkolu, która niesie za sobą same korzyści:

 • przede wszystkim nie dopuszcza do powstania stresu związanego
  z adaptacją do nowego miejsca,
 • udział na zajęciach dodatkowych w Przedszkolu: teatrzykach, warsztatach różnego rodzaju, imprezach, pozwalają maluszkom poznać swoje Przedszkole krok po kroku.

Aktualności

  Dla rodziców

  Zapisy oraz adaptacja

  Zapisy do Przedszkola i Żłobka prowadzimy przez cały rok kalendarzowy.

  W ostatnim tygodniu sierpnia zapraszamy Dzieci razem z Rodzicami na zajęcia adaptacyjne, których celem jest łagodne i stopniowe wejście dziecka w świat przedszkolny. Zajęcia odbywają się w godz. 9:30 – 11:30. Rodzic towarzyszy dziecku podczas zajęć, aż do momentu jego zaadaptowania się w grupie. Podczas zabaw z innymi dziećmi zdobędzie pierwsze doświadczenia społeczne, które przygotują je do rozstania się z rodzicami. Stopniowo, w bezpiecznych warunkach będzie mogło poznać, czym jest przedszkole.

  Wrzesień dla nowych przedszkolaków jest miesiącem adaptacyjnym

   

  Harmonogram zajęć

  Tygodniowy rozkład zajęć obejmuje program edukacyjny zgodnie z aktualną podstawą programową MENiS oraz  popołudniowe zajęcia dodatkowe. Dzięki nim, nasi podopieczni wszechstronnie rozwijają swój potencjał fizyczny i psychiczny, poznają siebie i mają szansę znaleźć swoje pasje.

  Kliknij tutaj.

  Regulamin

  Poniżej znajdziecie Państwo regulamin Przedszkola oraz Żłobka Pod Dębami w Zielonce.

  Kliknij tutaj.

  Zapraszamy również do odwiedzenia naszej Bazy Wiedzy.